Jeg vil lære å sy!
Jeg vil lære å sy!

Kjøpsvilkår Lillifix Syportal

  1. Innledning

Disse vilkårene gjelder ditt medlemsskap i Lillifix Syportal. 

Medlemskapet skal gi deg anledningen til å lære deg å sy, kose deg med sying som hobby og ta det hele i det tempoet som passer for deg.

 Formålet med denne avtalen er å skape trygge og klare rammer rundt medlemskapet ditt, minske sjansen for eventuelle misforståelser og legge grunnlaget for et godt samarbeid.

 Nærmere beskrivelse av selve medlemskapet finner du i punkt 3, alt om betaling står i punkt 4, om utmelding i punkt 5 og i punkt 6 finner du alt om angrerett og min 100% fornøydhetsgaranti.

 Ved kjøp bekrefter du at du har lest, forstått og aksepterer vilkårene i denne avtalen.
                                                                                  

  1. Avtalens Parter

 Denne oppdragsavtalen gjelder mellom

 Lillifix AS v/ Lillian Bigton Nygård
Holsfeta 23
6030 Langevåg

 og deg som kjøper

 

  1. Selve medlemsskapet

Hver måned vil du få ferdiginnspilte videoer eller minikurs og 1 livesending hvor du kan stille spørsmål og få hjelp.

Du får også bli med i vår egen lukkede Facebookgruppe, der du kan stille spørsmål og få svar og hjelp fra meg.

Har du valgt årsmedlemskapet vil du i tillegg få 10 eksklusive live workshops, hvor vi velger et syprosjekt og syr det sammen. Du vil få se steg for steg hvordan det gjøres LIVE, slik at du kan sy der du er samtidig, stille spørsmål og få veiledning samtidig.

Dersom du har valgt månedsmedlemskapet vil du få opptaket av selve videoene der jeg syr syprosjektene - men du får altså ikke sett det live, med direkte veiledning underveis.

Innhold, fremgangsmåter og oppsett vil kunne varieres og endres løpende, basert på firmaets vurderinger av hva som fungerer best og gir best resultater.

Medlemskapet innebærer en kontinuerlig tilgang til innholdet i portalen og Facebookgruppen. Tilgangen varer så lenge medlemskapet varer.

 Ansvar:

Lillifix forplikter seg til å levere innhold som beskrevet i punkt 3.

 For at ditt utbytte av medlemskapet skal bli så bra som mulig, har imidlertid du som kunde også et ansvar. Det innebærer blant annet å stille spørsmål dersom du lurer på noe, benytte deg av hjelpemidlene og mulighetene som er i gruppen slik at du får den støtten du trenger.

 Du forplikter deg også til å følge retningslinjene i Facebookgruppen, og vilkårene i denne avtalen.

 Kommunikasjon:

All kommunikasjon skjer på epost eller i Facebookgruppen, og henvendelser vil besvares innen normal arbeidstid i ukedager.

 

  1. Pris og Betaling

Pris er kr 249 pr mnd for månedsmedlemskap.

Dersom du har valgt årsmedlemskapet er prisen kr 2490 pr år. Du får da to måneder gratis.

Medlemsavgiften vil være den samme i hele din medlemsperiode. Dersom du melder deg ut og så vil bli med igjen på et senere tidspunkt, er det prisen på det tidspunktet som gjelder.

Betaling skjer via bankkort eller kredittkort. Faktura tilsendes fra vår betalingsleverandør Stripe. Vi aksepterer Visa og MasterCard gjennom Stripe og Kajabi. Alle transaksjoner sendes kryptert via SSL (Secure Sockets Layer) og er 100% sikre.

Avtalen løper til du sier den opp. Det vil si at du vil trekkes en gang pr måned for det samme beløpet ved månedsmedlemskap, og en gang pr år ved årsmedlemskap.

I løpet av medlemskapet vil du kunne oppleve at enkelte mønstre må kjøpes utenom. Dette er fordi Lillifix ikke har rettighetene til dette mønsteret og du som kunde må da kjøpe det fra dem som har rettighetene dersom du ønsker å benytte deg av det. Du vil få informasjon om hvor mønsteret kan kjøpes i de tilfellene.

Dersom betalingen din ikke går gjennom vil det bli forsøkt trukket 5 ganger over et intervall på 3 uker. Dersom betaling fremdeles ikke kan gjennomføres vil du automatisk bli utmeldt av både portalen og Facebookgruppen, og miste dine tilganger.

 

  1. Varighet og Oppsigelse

 Denne avtalen løper fra du betaler første medlemsavgift og til du sier den opp selv.

Medlemskapet har ingen bindingstid, det vil si at utmelding fra deg får virkning fra du sier ifra. Ved årsmedlemskap vil du da få tilbakebetalt resterende av året. De to gratismånedene anses å komme til slutt i årsmedlemskapet.

Oppsigelse skjer ved at du sender Lillifix en epost på [email protected]

Utmeldelse medfører at du ikke lenger har tilgang til verken innholdet i portalen eller Facebookgruppen.

 

  1. Angrerett og garanti

 Normal angrerett og 14 dagers angrefrist fra kjøpstidspunkt gjelder for deg som kjøper som forbruker. Angreskjema finner du vedlagt i e-posten du fikk ved innmelding.

 Lillifix har en 100% fornøyd garanti. Garantien innebærer at dersom du mot formodning ikke skulle være fornøyd, eller skulle ombestemme deg vedrørende medlemskapet, kan du ombestemme deg. I motsetning til angreretten vil det ikke gjøres fradrag i tilbakebetalingen - du får refundert hele beløpet du har betalt uavhengig av hvor mye av innholdet du har fått tilgang til.

 Dersom du ønsker å benytte deg av fornøydhetsgarantien, send epost til [email protected], innen 14 dager etter påmelding, så ordner vi det!

 

  1. Mislighold og Ansvar

 Ved brudd på vilkårene i denne avtalen har Lillifix rett til å trekke tilbake dine tilganger til medlemskapet (portalen og Facebookgruppen) uten nærmere advarsel.

 

  1. Force Majeure

Med unntak av plikten til å utføre avtalt betaling, er ingen av partene ansvarlige for manglende overholdelse av sine forpliktelser etter avtalen i en periode hvor parten ikke kan utføre forpliktelsene grunnet hendelser utenfor deres kontroll, som streik, brann, flom eller annen naturkatastrofe, krig eller opprør, cyberangrep og akutt eller alvorlig sykdom.

Dette er forutsatt at den som ikke kan oppfylle sin forpliktelse etter avtalen straks underretter den annen part om situasjonen, og gir tilstrekkelig informasjon til at den andre parten kan vurdere situasjonen og begrense tapet for egen del.

Dersom en slik situasjon oppstår vil som utgangspunkt ikke partene fritas fra forpliktelsene etter avtalen, men oppfyllelsen av dem vil utsettes inntil force majeure- tilstanden opphører. Der tilstanden er langvarig vil selskapet fritas for sin leverings- og erstatningsplikt.

 

  1. Rettigheter

 Medlemskapet i sin helhet er beskyttet av opphavsrett. Kjøper kan ikke bruke medlemskapet, materialet eller deler av produktet på en måte som krenker firmaets rettigheter, eller som ikke er godkjent av firmaet. Det er altså verken lov å gi bort, dele opp eller selge videre.

 Allmenn tilgjengelig informasjon står kjøper fritt til å dele videre.

 Medlemskapet er kun til personlig bruk. Det vil si at du ikke kan dele påloggingsinformasjon og innhold med andre.

Lillifix AS har alle rettigheter til Innholdet slik som tekst, bilder, grafikk, logoer, lyd, videoer og alt annet materiale som publisert i Syportalen og https://www.lillifix.no/ dersom annet ikke uttrykkelig fremgår. 
Alle rettigheter til Syportalen.no og lillifix.no samt alle andre varemerker, logoer, kjennetegn, forretningshemmeligheter og andre immaterielle rettigheter til Innholdet tilhører Lillifix AS om ikke annet er uttrykkelig fastsatt. 

Som bruker har du kun rett til å benytte Innholdet for personlige og ikke-kommersielle formål. Du kan laste ned, linke til og skrive ut Innhold fra tjenestene for private og ikke-kommersielle formål, forutsatt at du respekterer eventuelle rettighetsnotiser og/eller -reservasjoner. Du kan ikke bruke Innhold for noen andre formål eller på noen andre måter enn de som er uttrykkelig tillatt.  

  1. Klage eller tvist

 Det er viktig for selskapet at du som kunde er fornøyd. Dersom det oppstår uenighet, misnøye eller uklarhet, ber vi om at du tar kontakt direkte. Begge parter forplikter seg til å ta situasjonen opp på en konstruktiv måte snarest mulig.

 Partene forplikter seg til å løse eventuelle uenigheter, misforståelser og konflikter, på lavest mulige nivå mellom seg.

 Hvis tvisten ikke løses først ved forhandlinger eller mekling mellom partene, vil en uenighet eller tvist i forbindelse med denne avtalen kunne sendes til forliksrådet eller retten.

 Denne avtalen og spørsmål rundt den reguleres og utfylles av norsk rett.

 

Sist endret: 20.01.23